Resultat

Åkesson & Holmdahl: P3

Nordh & Bäck: P1

Kruse & Karlsson: P7