Resultat

Åkesson & Bäck: P2

Nordh & Bäck: P4

Haglund & Karlsson: P8